Νικόλαος Γανιάρης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (LLB). Έλαβε
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία
(MΔΕ) και συνέχισε τις διδακτορικές του σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο με θέμα τις
ποινικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικεύεται σε
θέματα οικονομικού εγκλήματος. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
από το έτος 2018.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά