News 42

4. Code of Penal Procedure (Case law per article), Athens 2015, Dikaio kai Ikonomia, P.N. Sakkoulas.